Моля заявете своето желание за демонстрация    Основни модули в Aubian

Модул: Склад

Системата предлага различни варианти за водене на складови наличности. Има вариант както са водене на класически склад, така и вариант на различни олекотени варианти. Различните варианти се определят на база мащаба на клиента и начина и принципите му на работа. В класическият склад може да работи с предварително дефинирани номенклатури, като заприхождаване и изписване на различни части, консумативи и други материали, следене на наличности, дефиниране на неснижаеми минимуми и т.н., вариант в който закупените части и материали се поставят директно на превозното средство без да се заскладяват. Системата пази история за дадена част от закупуване, монтирането, ремонт, рециклиране, повторно монтиране на друго ППС, бракуване. В системата се пази също така пълни финансови данни, както и връзка към различните документи, с които е направено закупуването, като складови разписки и разходни фактури. В системата могат да се конфигурират различен брой складове в зависимост от мащабите на компанията, които се намират на съвсем различни географски места, като може да се дефинират различни варианти за заявка за части, материали, консумативи одобряване, изпращане на запитвания за оферти. Процесът от заявяване на частта през закупуването и заприхождаването може да стане напълно автоматичен.
scroll up