Моля заявете своето желание за демонстрация    Основни модули в Aubian

Модул: Фактури

Отговаря за издаване на приходни фактури към съответните клиенти, съобразени си изискванията на клиента и съответната държава, в която се намира той. Тъй като системата ползва данните от транспортните заявки и договорирани цени с клиентите, издаването на фактура може да бъде напълно автоматичен процес, като системата използва вече въведената информация и е нанася в редовете на фактурата. Системата извършва и автоматичен превод на фактурата на различни езици, когато е предназначена за клиент от друга държава, като има възможност за предварително дефиниране на темплейти в зависимост от желанието на клиента и данъчните изисквания на държавата, в която е регистриран.
Модулът се интегрира с модулите Транспортни заявки, Курсове, Плащания и Интеграция.
scroll up