Моля заявете своето желание за демонстрация    Основни модули в Aubian

Модул: Интеграция

Ако сте Фирма занимаваща се с изпълнението на транспортни услуги, или фирма или организация ползваща транспортна или строителна техника, ви се налага да обменяте голям обем информация. Обмяна на информация, както с компании клиенти така и с фирми, които са доставчици на горива, резервни части, застраховки и друг вид услуги. Модул Интеграция дава възмжост за автоматизиране на този обмен на данни и свеждане до минимум, или цялостно избягване на ръчно въвеждане на първична информация. В Aubian вече са разработени връзки с доставчици на горива, тол системи, борси за транспортни услуги и др. като една част от тях са напълно автоматични други полуавтоматични, което изцяло зависи от възможностите на доставчика на услугата. Това най-динамичният модул в Aubian , като ние считаме, че този принцип на обмен на информация ще е напълно автоматизиран. В Aubian са API с Viber, Watsapp, Telegram като те дават възможност за много лесна комуникация и обмен на данни и файлове, както с наличният персонал така и с клиенти.
scroll up