Моля заявете своето желание за демонстрация    Основни модули в Aubian

Модул: Транспортни заявки

Създава, приема и организира заявки за изпълнение на транспортни услуги. В заявката за транспорт може да се съдържа детайлна информация като: клиент, вид на товара, място на товарене, място на разтоварване, разстояние, цени за изминати пълни и празни километри и други. Заявките за транспорт може да се дефинират и по това къде изпълнява транспортната услуга, на национално ниво, Европейски съюз, извън Европейски съюз. Всички изброени до тук критерии се дефинират според нуждите на клиента, като за тази цел могат да се добавят и специфични за дадената компания такива. Ако транспортната заявка се изпълнява по предварителен договор с клиента, условията по ценообразуване се извличат автоматично и системата остойностява извършената услуга, на база заложени цени за пълни, празни километри, дестинации и др.
Модулът за Транспортни заявки може да се интегрира с модул Курсове и модул Фактури.
scroll up