Моля заявете своето желание за демонстрация    Основни модули в Aubian

Модул: Плащания

Организира всички видове плащания приходни и разходни, като следи техните срокове, връзката им с фактури, заявки за транспорт и др. Във всеки един момент от системата може да се вземе информация, за очаквани вземания, направени плащания приходни и разходни, задължения към доставчици, срокове на плащания и падежи. Системата следи и алармира за наближаващи или просрочени плащания по приходни или разходни фактури, като съобразява това с предварително договорирани и дефинирани условия на плащане с клиентите.
Модулът може да се интегрира с модули Транспортни заявки, Фактури, Склад.
scroll up