Моля заявете своето желание за демонстрация    Основни модули в Aubian

Модул: Ремонти

Проследяване на Ремонтата дейност и поддръжка, както и разходите за тях по отношение на наличният парк изисква доста внимание. В Aubian има възможност да се разделят дейностите и разходите по тях на ремонт, поддръжка, материали и труд. Ремонтният модул има различни варианти за ползване в зависимост от това, дали фирмата притежава собствена ремонта база, ползва изцяло външни услуги или е налице комбинира вариант, ползване на външни услуги и осъществяване на част от поддръжката или ремонтите вътрешно.
В модул Ремонти се пази пълна история на извършените ремонти и поддръжка за дадено ППС, като съответно се пазят и документите по тях като ремонтни карти и друг вид описи. Има възможност за проследяване на дадена част от закупуване, монтирането, ремонт, рециклиране, повторно монтиране на друго ППС, бракуване. Аналитичната част в модула дава възможност да се изчисли рентабилността на дадено ППС.
scroll up