Моля заявете своето желание за демонстрация    Основни модули в Aubian

Модул: Консумативи

Модул Консумативи дава възможност да се определят различен брой и вид консумативи, като: масла, ремъци, накладки, акумулатори и други, чиято периодична подмяна се извършва на база изминат пробег, време или комбинация от двете. След това системата започва да следи за предстоящата смяна, като алармира за момента на смяната при достигане или оставане на определен пробег или време. В системата има възможност да се нанасят извършени проверки на различните видове консумативи и резултатите от тях.
scroll up