Моля заявете своето желание за демонстрация    Основни модули в Aubian

Модул: Курсове

Модул Курсове обобщава пълната информация по осъществяване на транспортна услуга, като в един курс може да се състои от няколко транспортни заявки за няколко клиента. Обобщава се също така и разходната част по осъществяване на транспортните поръчки, като изразходено гориво, платени пътни, митнически такси и др. Обобщава се и информацията за шофьора/шофьорите осъществили транспорта като изминати километри, пари за командировки, служебни аванси и др. На база тези данни системата дава възможност да се изчислят различни себестойности и съответно рентабилност: на километър, на курс, на камион, на шофьор, по дестинации, по клиенти.
Модулът за Курсове може да се интегрира с модули Транспортни заявки, Фактури, Горива.
scroll up