Моля заявете своето желание за демонстрация    Основни модули в Aubian

Модул: Гуми

Гумите са една много съществена част от транспортният бизнес, правилният избор на гуми и правилната им употреба може да доведе до съществени икономии, което автоматично да рефлектира върху себестойността на предоставяната услуга. Модулът дава възможност да имате представа на състоянието на гумите върху транспорта ви без да е необходимо той да е пред очите ви. На база предварително заложени параметри, като като размер, вид, разположение, марка и модел на гумата, систематаМодулът автоматично може да изчисли необходимостта от закупуване на гуми и да генерира запитване за оферта към различни доставчици. Модулът е без аналог по отношение възможностите си за менажиране употребата и разходването на авто гуми. Системата дава възможност икономията или преразхода на гуми да се прехвърлят в досието на шофьора. Модулът може да се интегрира с модули Склад, Интеграция и Шофьори
scroll up