Моля заявете своето желание за демонстрация    Основни модули в Aubian

Модул: Застраховки

Модулът отговаря за застраховки и разходи по застраховане на транспорт, и други активи. Има възможност за дефиниране на различни видове застраховки като граждаснака отговорност, автокаско, ЧМР и др. Системата следи падежи по плащания на вноски и изтичане на застраховки,опис на страхователни събития, като има възможност за настройване на аларми на предварително дефиниранрани периоди.
Модулът може да работи съвместно с модул Плащания и Интеграция.
scroll up