Моля заявете своето желание за демонстрация    

КАКВО Е Aubian


Aubian е напълно иновативен софтуер, който лесно се интегрира с всякакъв друг софтуер или системи, които клиентът ползва за изпълнение на своята дейност. Такива могат да бъдат GPS и телематични системи, доставчици на горива, тол системи, доставчици на части и консумативи, фирми възлагатели на поръчки за транспорт, транспортни борси и платформи и др. Интеграция с Viber, Whatsapp, Telegram. Целта на Aubian е да избегне или намали до минимум всякакво ръчно въвеждане на данни. На база математически модели обработва наличните данни и предоставя точни изчисления, зададени себестойности и рентабилност по различни видове показатели: километър, курс, клиенти, транспортни единици или друг тип техник, шофьор и др. Виж пълният текст

КАКВО НЕ Е Aubian


Aubian не е система за проследяване на автомобили и други транспортни средства на база GPS усторйства.
Aubian не е складово счетоводна система.
Aubian не е ERP система.
Aubian не е софтуер предназначен само за големи фирми, притежаващи транспортни средства или механизация над определен брой единици.
Aubian не софтуер, който изисква първоначална инвестиция.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН Aubian

Транспортни компании

Компании извършавщи превоз на стоки и товари, използващи за тази цел различен тип автомобилен транспорт пикапи, бусове, камиони, хенгери, влекачи и др. Извършваната транспортна услуга може да е на регионално, национално или международно ниво.

Превоз на хора

Транспортни компании осъществяващи превоз на хора по междуградски и международни линии, договориран превоз. Компании отдаващи под наем автобуси или други тип транспортни средства за превоз на хора. Компании отдаващи транспортни поръчки за превоз на хора на други фирми.

Компании с авто парк

Частни фирми, компании, държавни и други организации, чиято основна дейност не транспортна, но разполагат с автомобилен парк за осъществяване на различни свои нужди. Компании които не са транспортни, но разполагат с транспортни средства за превоз стоки, товари и хора за собствена сметка.

Строителни компании

Строителни компании разполагащи с транспортни средства за превоз на различни видове товари свързани със строителството. Строителна техника и механизация използващи се в пътното строителство, изкопни работи, разрушителни дейности. Отдаващи или ползващи транспортни средства или строителна механизация под наем.

Логистични компании

Логистични компании организиращи и отдаващи транспортни услуги осъществяващи се с морски, речен, пътен, железопътен и въздушен транспорт на компании превозвачи. Транспортни компании преотдаващи транспортни услуги на други превозвачи.

Лизингови компании

Финасови компании, предоставящи на оперативен лизинг на транспортни и други компании нови и втора употреба леки автомобили, влекачи, шасита, ремаркета, полуиремаркета, цистерни, автобуси, микробуси, строителна и селскостопанска техника и механизация. Като им предоставят различно ниво на обслужване по отношение на ремонти и смяна на консумативи.

scroll up